Biba!! Joshi puroresu, Weekly Playboy, Lug. 4
Playboy Comics, 1 volume, Shueisha, 1980

biba joshi puroresu 01