BISHOJO YU-FO - UFO GIRL

Sun Comics, 1 volume, Asahi Sonorama, 1978

bishojo ufo 01