Futamata Issei
futamataissei

Rushio (x) - Ginga Senpo Braiger [ep. 05]
Helmut Shougun - Chojuu Kishin Dancougar
Shikan - Kido Senshi Gundam [ep. 42-43]
Giyal - Kido Senshi Gundam [ep. 14]
Bunkan - Kido Senshi Gundam [ep. 30]
Judak - Kido Senshi Gundam [ep. 22-25]
Mulligan - Kido Senshi Gundam [ep. 37]
Mash - Kido Senshi Gundam [ep. 26]
Ortega - Kido Senshi Gundam [ep. 24,25]
Gunsou - Kido Senshi Gundam [ep. 28]
Heishi - Kido Senshi Gundam [ep. 18]
Jiongu Tantou Heishi - Kido Senshi Gundam [ep. 42 #??????????]
Jion Heishi - Kido Senshi Gundam [ep. 43 #?????????????]
Uragan Chuui - Kido Senshi Gundam [ep. 37-38]
Renpou Shoukou - Kido Senshi Gundam [ep. 30]
Kal - Kido Senshi Gundam [ep. 18]
Lang - Kido Senshi Gundam [ep. 22?]
Omur - Kido Senshi Gundam [ep. 25]
Lasa - Kido Senshi Gundam [ep. 26]
Callahan - Kido Senshi Gundam [ep. 27]
Konori - Kido Senshi Gundam [ep. 27]
Connolly - Kido Senshi Gundam [ep. 27]
Carioca - Kido Senshi Gundam [ep. 28]
Antonio Callas - Kido Senshi Gundam [ep. 29]
Shin - Kido Senshi Gundam [ep. 36?] [pilota GM]
Job John - Kido Senshi Gundam [ep. 43]
Habe - Kido Senshi Gundam
Kyouin A - Muteki Robot Trider G7
Fukuda - Muteki Robot Trider G7

Galleria fotografica dei personaggi doppiati

gund giyal Personaggio doppiato
Giyal
Episodi: ep. 14

Nome Serie
Kido Senshi Gundam
機動戦士ガンダム
Edizione televisiva