Ibu Masato
fotond

Merubi - Tosho Daimos [AKA Ibu Masayuki]
Commander Daston - Muteki Kojin Daiturn 3 [ep. 07]
Shirogane Yuugo - Chogattai Majutsu Robot Ginguiser [ep. 22 ]
Narration (Narrazione) - Toshi Gordian
Adamusu Rii (x) - Toshi Gordian
Adamusu Rii (x) - Toshi Gordian
Adamusu Rii (x) - Toshi Gordian
Adam Three - Toshi Gordian