Inoue Makio
inouemakio

Airasu - Chodenji Robot Combattler V [ep. 22]
Aizamu - Tosho Daimos
Commander Jimmy Dean - Muteki Kojin Daiturn 3 [ep. 22]
Kido Kouichi - Wakusei Robo Danguard Ace [ep. 20]
Pete Richardson - Daiku Maryu Gaiking
Biitorichaadorin (x) - Daiku Maryu Gaiking
Sentou Juu Kerubiniusu - Great Mazinger [ep. 16]
Ikuta Shinichirou - Sentou Juu Gerunikasu - Great Mazinger [ep. 52]
Jinguuji Chikara - Yusha Reideen
Jack King - Getter Robot [ep. 21]

Galleria fotografica dei personaggi doppiati

daim aizan Personaggio doppiato
Aizamu

Nome Serie
Tosho Daimos
闘将ダイモス
Edizione televisiva