Matsuoka Youko
matsuokayouko

Sanada Kenta - Sengoku Majin Goshogun
Kodomo A - Kido Senshi Gundam [ep. 30]
Jill - Kido Senshi Gundam [ep. 27]
Tachi - Kido Senshi Gundam [ep. 15]
Milly Ratokie - Kido Senshi Gundam [ep. 27?]