Miyake Kenta
fotond

Kintoki Sakata - Getter Robot Re:model
Ooide Masao (x) - Mazinkaiser Shitou! Ankoku Daishogun