Nagahori Yoshio
fotond

Gari Kone Taichou (x) - Ginga Senpo Braiger [ep. 06]
Yattara Kerunagul Shirei Kan - Sengoku Majin Goshogun [2]
Dozle Zabi Chuujou - Kido Senshi Gundam [ep. 03,11,35-36]
Taiin - Muteki Robot Trider G7