Nishikawa Ikuo
fotond

Commander Puroido - Muteki Kojin Daiturn 3 [ep. 36]
Puragu Gijutsu Choukan - Wakusei Robo Danguard Ace [da ep 26 a 49]
Sarumaru Ichir - Yusha Reideen
Sarumaru Tarou - Yusha Reideen