Ohara Noriko
fotond

Oujo Teronna - Uchuu Enban Dai-Senso (movie) [1975-07-21 La grande battaglia del disco volante 30 minspaziale]
Commander Jiira - Muteki Kojin Daiturn 3 [ep. 08]
Teraru Sou Shirei - Uchu Taitei God Sigma
Rubina - UFO Robo Grendizer
Erika (Espionage R1) - Mazinger Z [ep. 67]
Gou Hiyoshi - Chodenji Machine Voltes V
Rii Kazarine - Chodenji Machine Voltes V

Galleria fotografica dei personaggi doppiati

vult carl go Personaggio doppiato
Gou Hiyoshi

Nome Serie
Chodenji Machine Voltes V
超電磁マシーン ボルテスV
Edizione televisiva