Shioya Tsubasa
fotond

Kenii Rasseru (x) - Ginga Senpo Braiger [ep. 22]
Kiso Akira - Rokushin Gattai God Mars
Howard - Kido Senshi Gundam [ep. 36]
Meyer - Kido Senshi Gundam [ep. 36]

Galleria fotografica dei personaggi doppiati

godm akira Personaggio doppiato
Kiso Akira

Nome Serie
Rokushin Gattai God Mars
六神合体ゴッドマーズ
Edizione televisiva