Takagi Sanae
fotond

Shimura Midori - Groizer X
Chio - Kido Senshi Gundam [ep. 15]
Takeo Sachiko - Muteki Robot Trider G7
Shinkichi - Muteki Robot Trider G7