Yanada Kiyoyuki
fotond

Benkei Musashibou - Getter Robot Re:model
Tomoe Musashi - Shin Getter Robo tai Neo Getter Robo