Disegni realizzati da Domenico (grifisdomy80@virgilio.it)

I suoi blog
http://chimeradcenere.deviantart.com
http://chimeradcenere.splinder.com
http://passionivitali.splinder.com

domy01 domy02 domy03 domy04
Daltanious Dragonkaiser Getter New Getter 1 New
domy05 domy06 domy07 domy08
Great Mazinger 2 Iron Man Jeeg Mazinga
domy09 domy10 domy11 domy12
Mazinger Hard Rock Megatron Ricognitore Trider Evil
domy13 domy14 domy15 domy16
Trider G7 Bastone Trider G7 Next Voltron Golion Ybot
domy17 domy18 domy19 domy20
EggCruiser Phyton Workrobot Trider G7 Aquila
domy21 domy22 domy23 domy24
Punk Mazinga Y Robot Anathor19-dmv Master Mazinga
domy25 domy26 domy27 domy28
BlasterBot DragonKaiser Neoraiser Raymer - Navi
domy29 domy30 domy31 domy32
Robot Cargo Jeeg Shin EagleBot Getter Bakuretsu Taisen
domy33 domy34 domy35 domy36
Getter Bakuretsu Taisen Eaglekaiser Getter Noir New Robot 5 Elemento
domy37 domy38 domy39 domy40
Trider G7 Trider G7 Grande Mazinga Razzo70005