Disegni realizzati da Domenico (grifisdomy80@virgilio.it)

I suoi blog
http://chimeradcenere.deviantart.com
http://chimeradcenere.splinder.com
http://passionivitali.splinder.com
domy41 domy42 domy43
Robot1_cl Sirius006 Siryus038

domy44 domy45 domy46
Duospacer Grande Mazinga Mechamonello169
domy47 domy48 domy49
Nova Robocool Spacetruker
domy50
Stegowar