Ryo Hayato Musahi Benkei
Prof. Saotomč Mikiru Akane, Tsubaki, Kaede Go, Sho, Gai
Benkei Kuruma

Pilota del Getter Robot G.