(non_applicabile)
fotond

Blaster - Astroganger
Kaitei Teikoku Moguuru - Blocker Gundan IV Machine Blaster
Shaizak Boshi Jin - Choujin Sentai Balatack
Bluefixer - Uchu Senshi Baldios
Aldebara Gun (S-1 Hoshi) - Uchu Senshi Baldios
Kyanberu Boshi Jin - Chodenji Robot Combattler V
Baamu Boshi Jin - Tosho Daimos
Zaaru Boshi Kan Teikoku - Mirai Robo Daltanius
Jamadai Oukoku - Juso Kiko Dancouga Nova
Dazaan Gundan - UFO Senshi Diapolon
Getter Team - Grendizer - Getter Robo G - Great Mazinger Kessen! Daikaijuu (movie) [18/07/1976]
Ankoku Horaa Gundan (Zeera Boshi Jin) - Daiku Maryu Gaiking
Hyaku Oni Teikoku - Getter Robot G
Getter Team - Getter Robot G
Cattloo Corp - Great Mazinger
Getter Team - Great Mazinger tai Getter Robo (movie) [21/03/1975]
Shounen Komando Tai Dakiru Taichou - UFO Robo Grendizer [ep. 59]
Jamadai Koku - Kotetsu Jeeg
Jamadai Oukoku - Kotetsu Shin Jeeg
Mikeene Teikoku - Mazinger Z
Getter Team - Getter Robot
Kyouryuu Teikoku - Getter Robot
Voltes Team - Chodenji Machine Voltes V