Aida Sayaka
aidasayaka

Kabuto Shiro - Mazinkaiser
Kabuto Shiro - Mazinkaiser Shitou! Ankoku Daishogun