Chiba Junji
fotond

Rabi - UFO Senshi Diapolon
Red Nose - Toshi Gordian
Minamoto Suke - Muteki Robot Trider G7