Chijimatsu Sachiko
chijimatsusachiko

Kita Kyosuke - Chodenji Robot Combattler V
Kyuusoku Ku Shirei Miia - Chodenji Robot Combattler V
Sayuri - Chodenji Robot Combattler V [ep. 32]
Ichinoki Momoe - Chodenji Robot Combattler V [2]
Kitako Kai (x) - Chodenji Robot Combattler V
Matsuo - UFO Senshi Diapolon
Shoujo (x) - Getter Robot G [ep. 04]
Risa (x) - Getter Robot G [ep. 08]
Chiko (x) - Getter Robot G [ep. 36]
Shiratori Haruna - Great Mazinger [ep. 11,14,17,23,26,32,45 ]
Kawaguchi Norisuke - Go Wapper Godam
Hoshino Saori - Getter Robot [ep. 39]
Saotome Kazuko - Getter Robot [ep. 20]
Saotome Kazuko - Getter Robot [2]

Galleria fotografica dei personaggi doppiati

gmaz haruna Personaggio doppiato
Shiratori Haruna
Episodi: ep. 11,14,17,23,26,32,45

Nome Serie
Great Mazinger
グレートマジンガー
Edizione televisiva