Fujimoto Yuzuru
fujimotoyuzuru

Harao Kanetarou Hakase - Blocker Gundan IV Machine Blaster [ep. 03,08,28,37]
Gan Kosu (x) - Ginga Senpo Braiger [ep. 14]
Emperu Ou - Uchu Majin Daikengo
Kaiya - Tosho Daimos
Yahoba - Tosho Daimos
Commander Tooresu - Muteki Kojin Daiturn 3 [ep. 32]
Dorumen - Mirai Robo Daltanius
Muraji - God Mazinger
Neoneros Koutei - Sengoku Majin Goshogun
Computer Father - Sengoku Majin Goshogun
Suchiimu Hakase - Yusha Reideen [ep. 08]
Atsui Tetsuo - Muteki Robot Trider G7

Galleria fotografica dei personaggi doppiati

trid tetsuo atsui Personaggio doppiato
Atsui Tetsuo

Nome Serie
Muteki Robot Trider G7
無敵ロボトライダーG7
Edizione televisiva