Furukawa Toshio
furukawatoshio

Ratopi (x) - Uchu Senshi Baldios [ep. 22] [serie TV]
Guin Zenosu - Tosho Daimos
Tate Kento - Mirai Robo Daltanius
Rob White - Wakusei Robo Danguard Ace [ep. 23]
Oboshi Hideto - Wakusei Robo Danguard Ace
Hojo Takeru - Magne-Robot Ga-kin
Tachibana Shinichi - Getter Robot Go
Dmitri - Kido Senshi Gundam [ep. 32]
Fix - Kido Senshi Gundam [ep. 04]
Kai - Kido Senshi Gundam [ep. 02-10,13-43]
Marker - Kido Senshi Gundam [ep. 05,10-11,13-18,20,22-26,29,31-33,35-43 #???]
Oscar Dublin - Kido Senshi Gundam [ep. 03,06-07]
Renpou Heishi - Kido Senshi Gundam [ep. 42 #??????????????]
Guwajin Heishi - Kido Senshi Gundam [ep. 42 #?????????]
Darota - Kido Senshi Gundam [ep. 11]
J Q - Kido Senshi Gundam [ep. 05]
Omur - Kido Senshi Gundam [ep. 07,17,24]
Kom - Kido Senshi Gundam [ep. 08]
Job John - Kido Senshi Gundam [ep. 11,40]
Stetch - Kido Senshi Gundam [ep. 19?]
Illusin - Kido Senshi Gundam [ep. 21]
Lang - Kido Senshi Gundam [ep. 22?]
Iwanowa - Kido Senshi Gundam [ep. 30]
Cowal - Kido Senshi Gundam [ep. 33]
Kayahawa - Kido Senshi Gundam [ep. 33]
Vammas - Kido Senshi Gundam [ep. 36,38]
Heishi B - Yusha Reideen [ep. 13]
Ooyama Kenichi - Muteki Robot Trider G7
Baletar - Muteki Chojin Zambot 3
Koduki Shingo - Muteki Chojin Zambot 3 [eta': 12 anni]
Kamie Uchuta - Muteki Chojin Zambot 3 [ep. 10-14]

Galleria fotografica dei personaggi doppiati

gund tenente darota Personaggio doppiato
Darota
Episodi: ep. 11

Nome Serie
Kido Senshi Gundam
機動戦士ガンダム
Edizione televisiva

gund dimitri Personaggio doppiato
Dmitri
Episodi: ep. 32

Nome Serie
Kido Senshi Gundam
機動戦士ガンダム
Edizione televisiva