Genda Tessho
gendatessho

Ishida Gennosuke - Blocker Gundan IV Machine Blaster
Hokuto Raita - Uchu Senshi Baldios [OAV] [OAV da ANN]
Hokuto Raita - Uchu Senshi Baldios [serie TV]
Kitou - Tosho Daimos
Onigashira (x) - Tosho Daimos
Geral - Chojuu Kishin Dancougar [ep.14-17]
Kira Kensaku - Uchu Taitei God Sigma
Narration (Narrazione) - Sengoku Majin Goshogun
Tamonten - Getter Robot Re:model
Soromon Houhei - Kido Senshi Gundam [ep. 35]
Reed Chuui - Kido Senshi Gundam [ep. 05-09]
Cameron Ki Pilot - Kido Senshi Gundam [ep. 34]
Sleggar - Kido Senshi Gundam [ep. 31-35 (36?)]
Kom - Kido Senshi Gundam [ep. 05]
Gabala - Kido Senshi Gundam [ep. 06]
Akui - Muteki Robot Trider G7
Seidou Kyou (x) - Hyakujuo Golion
Seidou Kyou ( Sei Dou Tsuyoshi ) (x) - Hyakujuo Golion
Tsuyoshi Seidou - Hyakujuo Golion
Gou Daijiro - Chodenji Machine Voltes V