Han Keiko
hankeiko

Yuri - Choujin Sentai Balatack
Jamie Hoshino - Uchu Senshi Baldios [OAV] [OAV]
Olivia (x) - Ginga Senpo Braiger [ep. 09]
Shiratori Sanae - Mirai Robo Daltanius
Annette Howser - Chojuu Kishin Dancougar
Marte - Chojuu Kishin Dancougar [Eriko Hara ?]
Iselina - Kido Senshi Gundam [ep. 10,11]
Lalah Sun - Kido Senshi Gundam [ep. 34,37- 41,43]
Sunahara Ikue - Muteki Robot Trider G7
Kazuyo - Muteki Robot Trider G7
Kayo - Muteki Robot Trider G7
Sunahara Fumie - Muteki Robot Trider G7