Hanba Tomoe
fotond

Daiya No Haha - Gaiking: Legend of Daiku-Maryu
Vice-Capitano Rosa Bernikov - Gaiking: Legend of Daiku-Maryu