Hidaka Narumi
fotond

Kei - Change!! Shin Getter Robo - Sekai Saishuu no Hi
Saotome Genki - Change!! Shin Getter Robo - Sekai Saishuu no Hi