Hirose Masashi
hirosemasashi

Kikka - Rokushin Gattai God Mars
Buraa - God Mazinger
Wakkein No Fukukan - Kido Senshi Gundam [ep. 04]
Renpou Koukyuu Shikan - Kido Senshi Gundam [ep. 41]
Ranba Rall Taii - Kido Senshi Gundam [ep. 12,16-17,19-20]
Fix - Kido Senshi Gundam [ep. 04] [non confermato!]
Matthew - Kido Senshi Gundam [ep. 04]
Asakura Taisa - Kido Senshi Gundam [ep. 40-41]
Stinger - Change!! Shin Getter Robo - Sekai Saishuu no Hi
Banchou - Muteki Robot Trider G7