Ichikawa Osamu
fotond

Soutou Warchimedes - Chodenji Robot Combattler V
Daishougun Garuuda - Chodenji Robot Combattler V
Keroppe - Chodenji Robot Combattler V
Rihiteru - Tosho Daimos
Kuroppen - Mirai Robo Daltanius [Shi Kawaji??]
Narration (Narrazione) - UFO Senshi Diapolon
Prince Shaakin - Yusha Reideen [ep. 01-27]
Jinguuji Chikara - Yusha Reideen [solo epi 03]
Prince Heinell - Chodenji Machine Voltes V