Ikeda Masaru
ikedamasaru

(General) Ross Igor - Chojuu Kishin Dancougar
Revil Shougun - Kido Senshi Gundam [ep. 23-24,26-27,42]
Chuusa Shirei Kan - Kido Senshi Gundam [ep. 01]
Tsuushin No Koe - Kido Senshi Gundam [ep. 42 #???]
Clink - Kido Senshi Gundam [ep. 23]
Ondoron - Muteki Robot Trider G7 [ep. 1-50]
Keisatsu Shochou (x) - Muteki Chojin Zambot 3