Kamei Saburou
fotond

Arafune Shidan Chou (x) - Go Wapper Godam