Kanemaru Junichi
fotond

Mutou Yuji - Getter Robot Go