Kato Osamu
katoosamu

Yakuza Tendon Gumi no Kumichou - Blocker Gundan IV Machine Blaster [ep. 24]
Tendon Gumi Chou - Blocker Gundan IV Machine Blaster [ep. 24]
Katsuta Hakase - Chodenji Robot Combattler V [ep. 07]
Horibe Genzou - Chodenji Robot Combattler V [ep. 28]
Nishikawa Torako - Chodenji Robot Combattler V [ep. 39]
Yama San - Chodenji Robot Combattler V [ep. 51]
Banta No Oyaji - Wakusei Robo Danguard Ace [ep. 14]
Yamagatake - Daiku Maryu Gaiking
Ashimofu Shougun (Nishi No Ou) - Daiku Maryu Gaiking
San Tou Oni (x) - Getter Robot G [ep. 07]
Tenma Oni (x) - Getter Robot G [ep. 29]
Mucha - Great Mazinger
Gorgon Taikou - Great Mazinger [ep. 01-22]
Bokushi - Great Mazinger [ep. 11,19]
Hamagou Hakase - Great Mazinger [ep. 46]
Mikeenesu - Great Mazinger
Nuke - Great Mazinger tai Getter Robo (movie) [21/03/1975]
Dorado - God Mazinger
Ryuuma Teiou - Kotetsu Jeeg
Pancho - Kotetsu Jeeg
Mimashi - Kotetsu Jeeg
Yamashi Kenta - Mazinger Z [ep. 30]
Watson Hakase - Mazinger Z [ep. 86,87]
Gorgon Taikou - Mazinger Z
Konchuu Kata Raigon (x) - Mazinger Z tai Ankoku Daishougun (movie) [25/07/1974]
Moujuu Kata Mamosudon (x) - Mazinger Z tai Ankoku Daishougun (movie) [25/07/1974]
Chourui Kata Orupii (x) - Mazinger Z tai Ankoku Daishougun (movie) [25/07/1974]
Gorgon Taikou - Mazinger Z tai Ankoku Daishougun (movie) [25/07/1974]
D. James - Muteki Chojin Zambot 3

Galleria fotografica dei personaggi doppiati

gaik asmoff Personaggio doppiato
Ashimofu Shougun (Nishi No Ou)

Nome Serie
Daiku Maryu Gaiking
大空魔竜ガイキング
Edizione televisiva

gmaz il duca gorgon Personaggio doppiato
Gorgon Taikou
Episodi: ep. 01-22

Nome Serie
Great Mazinger
グレートマジンガー
Edizione televisiva

gmaz il duca gorgon Personaggio doppiato
Gorgon Taikou

Nome Serie
Mazinger Z
マジンガーZ
Edizione televisiva

gmaz il duca gorgon Personaggio doppiato
Gorgon Taikou

Nome Serie
Mazinger Z tai Ankoku Daishougun (movie)
マジンガーZ対暗黒大将軍
OAV
25/07/1974