Kawada Shinji
fotond

Kuklachov - Shinkon Gattai Godannar
Morimoto - Shinkon Gattai Godannar