Kawashima Chiyoko
kawashimachiyoko

Shinshia Hasshii (x) - Ginga Senpo Braiger [ep. 04]
Furiize - Wakusei Robo Danguard Ace [ep. 51]
Makiba Hikaru - UFO Robo Grendizer
Bokujou Hikaru (x) - UFO Robo Grendizer tai Great Mazinger (movie) [20/03/1976]
Aki - Muteki Chojin Zambot 3 [eta': 12 anni]
Jin Hanae - Muteki Chojin Zambot 3 [eta': 35 anni]
Kamie Kazuyuki - Muteki Chojin Zambot 3 [eta': 10 anni]