Kimotsuki Kaneta
fotond

Chibisukii - Blocker Gundan IV Machine Blaster [ep. 09]
Gobura Hakase - Choujin Sentai Balatack
Robatto - Chodenji Robot Combattler V [ep. 50]
Kameyama Daikichi - Go Wapper Godam
Matsuri Kan Berosutan - Yusha Reideen