Kiyokawa Motomu
fotond

Tate Hayato / Haarin Ouji - Mirai Robo Daltanius
Tem Ray - Kido Senshi Gundam [ep. 01,13,33-34]
Shochou - Muteki Robot Trider G7
Chichioya - Muteki Robot Trider G7
Nosaki - Muteki Chojin Zambot 3 [ep. 10]