Kobayashi Kiyoshi
fotond

Goodoo Hakase - Chogattai Majutsu Robot Ginguiser
Ma Shougun Zannin - Mazinger Z Vs. Devilman (movie) [18/07/1973]
Ankoku Daishogun - Mazinger Z tai Ankoku Daishougun (movie) [25/07/1974]