Komiya Kazue
komiyakazue

Pikotto - Blocker Gundan IV Machine Blaster
Miki - UFO Senshi Diapolon
Sunappaa (x) - Rokushin Gattai God Mars
Anita (x) - Toshi Gordian
Nosuke (Shinnosuke) - Yusha Reideen
Ryouichi - Muteki Robot Trider G7