Koyama Mami
koyamamami

Sera - Blocker Gundan IV Machine Blaster [ep. 33]
Emii Ratin - Uchu Senshi Baldios [ep. 33] [epi 33]
Commander Aisaa - Muteki Kojin Daiturn 3 [ep. 29]
Miraa - Wakusei Robo Danguard Ace [ep. 53]
Fujiyama Midori - Daiku Maryu Gaiking
Remi Shimada - Sengoku Majin Goshogun
Kycilia (Kishiria) Zabi Shoushou - Kido Senshi Gundam [ep. 11-12,18,24,39-43]
Shizuka No Haha - Gaiking: Legend of Daiku-Maryu