Moriyama Shuuichirou
fotond

Oono Yasubee (Kamisori No Yasu) - Blocker Gundan IV Machine Blaster [ep. 16,36]