Mugihito
fotond

Degrus - Uchu Senshi Baldios [OAV] [OAV da ANN]
Saotome Hakase - Change!! Shin Getter Robo - Sekai Saishuu no Hi