Murayama Akira
fotond

Adorufu (x) - Ginga Senpo Braiger [ep. 10]
Takeshi - UFO Senshi Diapolon
Jeronimo 16 Sei (x) - Toshi Gordian
Daimon Sensei - Muteki Robot Trider G7

Galleria fotografica dei personaggi doppiati

trid maestro daimon Personaggio doppiato
Daimon Sensei

Nome Serie
Muteki Robot Trider G7
無敵ロボトライダーG7
Edizione televisiva