Nagasawa Miki
fotond

Rebecca Katoriinu - Gaiking: Legend of Daiku-Maryu
Saotome Michiru - Change!! Shin Getter Robo - Sekai Saishuu no Hi