Nakamura Takemi
fotond

Ishi - Blocker Gundan IV Machine Blaster [ep. 35]
Shimunon - Blocker Gundan IV Machine Blaster [ep. 19]
Koutei - Uchu Senshi Baldios [OAV] [OAV]
Torinomiasu San Sei (x) - Uchu Senshi Baldios [OAV] [OAV]