Nomoto Reizou
fotond

Zangyakku - Blocker Gundan IV Machine Blaster
Uma No Suke - Muteki Robot Trider G7