Nozawa Masako
nozawamasako

Nyotei Oreana - Chodenji Robot Combattler V
Ropet - Chodenji Robot Combattler V
Connection Joi - Chodenji Robot Combattler V
Ichinoki Kinta - Chodenji Robot Combattler V
Genta - Tosho Daimos
Hakkotsu Oni (x) - Getter Robot G [ep. 08]
Chichuu Oni (x) - Getter Robot G [ep. 14]
?? Honeruba (x) - Hyakujuo Golion
Suzu Seki Hiroshi (x) - Hyakujuo Golion
Suzu Seki Hiroshi ( Su Zu Ishi Hiroshi ) (x) - Hyakujuo Golion
Hiroshi Suzuishi - Hyakujuo Golion
Honerva - Hyakujuo Golion
Takashi Shirogane - Hyakujuo Golion