Saitou Toyoji
fotond

Daihyou - Muteki Robot Trider G7
Shiki Kan - Muteki Robot Trider G7