Sasaoka Shigezou
fotond

Ninpu Atama (x) - Blocker Gundan IV Machine Blaster [ep. 24]
Jigoku Keisatsu (x) - Blocker Gundan IV Machine Blaster [ep. 09]
Kiri Komi Taichou - Ginga Senpo Braiger [ep. 08]
Goorikki - Uchu Majin Daikengo
God Mazinger - God Mazinger
Jakkaru - Muteki Robot Trider G7 [ep. 21-26]
Shiguma - Muteki Robot Trider G7
Shachou - Muteki Robot Trider G7