Satou Masaharu
satoumasaharu

Misutaa Hadoson (x) - Ginga Senpo Braiger [ep. 13]
Takkusu (x) - Ginga Senpo Braiger [ep. 25]
Gildorom Shougun - Chojuu Kishin Dancougar
Pochi Hakase - Getter Robot Go
Yasha Danshaku - Getter Robot Go [Piu' vecchio]
Art Cronkite - Sengoku Majin Goshogun
Zanzibar Shikan - Kido Senshi Gundam [ep. 43]
Shougun - Kido Senshi Gundam [ep. 39-40]
Kishria Haika No Shougun - Kido Senshi Gundam [ep. 39-40]
Gureeto Degin No Hito - Kido Senshi Gundam [ep. 42 #??????????]
Jion Heishi - Kido Senshi Gundam [ep. 43 #???????????????????????...]
Mulligan - Kido Senshi Gundam [ep. 40]
Twanning - Kido Senshi Gundam [ep. 42-43]