Shiozawa Kaneto
shiozawakaneto

Sonota Shoin (x) - Blocker Gundan IV Machine Blaster [ep. 28]
Senin - Blocker Gundan IV Machine Blaster [ep. 02]
Shoin - Blocker Gundan IV Machine Blaster [ep. 08]
Shoin - Blocker Gundan IV Machine Blaster [ep. 36]
Senin A - Blocker Gundan IV Machine Blaster [ep. 31]
Heishi - Blocker Gundan IV Machine Blaster [ep. 38]
Kakari (x) - Blocker Gundan IV Machine Blaster [ep. 13]
Kenkyuu In (x) - Blocker Gundan IV Machine Blaster [ep. 05]
Heishi - Blocker Gundan IV Machine Blaster [ep. 11]
Hei - Blocker Gundan IV Machine Blaster [ep. 16]
Hei - Blocker Gundan IV Machine Blaster [ep. 22]
Heishi - Blocker Gundan IV Machine Blaster [ep. 25]
Moguuru Hei - Blocker Gundan IV Machine Blaster [ep. 21]
Moguuru Hei - Blocker Gundan IV Machine Blaster [ep. 33]
Buka - Blocker Gundan IV Machine Blaster [ep. 03]
Buka - Blocker Gundan IV Machine Blaster [ep. 04]
Buka - Blocker Gundan IV Machine Blaster [ep. 09]
Buka - Blocker Gundan IV Machine Blaster [ep. 10]
Otoko 1 - Blocker Gundan IV Machine Blaster [ep. 14]
Fuku Kichou (x) - Blocker Gundan IV Machine Blaster [ep. 30]
Announcer (Annunciatore) - Blocker Gundan IV Machine Blaster [ep. 15]
Marin Reigan - Uchu Senshi Baldios [OAV] [OAV da ANN]
Marin Reigan - Uchu Senshi Baldios [serie TV]
Blaster Kid (Kid Taketaro) - Ginga Senpo Braiger
Shiba Ryo - Chojuu Kishin Dancougar
Leonardo Medici Bundle Jouhou Kyokuchou - Sengoku Majin Goshogun
Announcer (Annunciatore) - Kido Senshi Gundam [ep. 34]
Cameron Bloom - Kido Senshi Gundam [ep. 33-34 (35?)]
M'quve Taisa - Kido Senshi Gundam [ep. 16,18,20,22-23,25,36-37]
Job John - Kido Senshi Gundam [ep. 21,28,35?,38]
Denrei - Kido Senshi Gundam [ep. 16]
Omur - Kido Senshi Gundam [ep. 21,22?,26,27?,28,32,35?]
Sanmalo - Kido Senshi Gundam [ep. 22,35,37]
Wakkein No Sanbou - Kido Senshi Gundam [ep. 35]
Sol - Kido Senshi Gundam [ep. 14]
Tsuru - Kido Senshi Gundam [ep. 14]
Kranp - Kido Senshi Gundam [ep. 16,19,20]
Humrau - Kido Senshi Gundam [ep. 18]
Stetch - Kido Senshi Gundam [ep. 19?]
Torgan - Kido Senshi Gundam [ep. 21]
Habe - Kido Senshi Gundam [ep. 23]
Kal - Kido Senshi Gundam [ep. 25]
Marker - Kido Senshi Gundam [ep. 26]
Mulligan - Kido Senshi Gundam [ep. 26-27,32 (32-34?)]
Baro - Kido Senshi Gundam [ep. 35]
La Coque - Kido Senshi Gundam [ep. 35-36]
Koyama Sensei - Muteki Robot Trider G7

Galleria fotografica dei personaggi doppiati

gund camran bloom Personaggio doppiato
Cameron Bloom
Episodi: ep. 33-34 (35?)

Nome Serie
Kido Senshi Gundam
機動戦士ガンダム
Edizione televisiva

gund clamp Personaggio doppiato
Kranp
Episodi: ep. 16,19,20

Nome Serie
Kido Senshi Gundam
機動戦士ガンダム
Edizione televisiva

bald marin Personaggio doppiato
Marin Reigan
Episodi: OAV
Note OAV da ANN

Nome Serie
Uchu Senshi Baldios
宇宙戦士バルディオス
Edizione televisiva

bald marin Personaggio doppiato
Marin Reigan
Note serie TV

Nome Serie
Uchu Senshi Baldios
宇宙戦士バルディオス
Edizione televisiva